Czym zajmuje się kancelaria notarialna? Główne obowiązki notariusza

Czym zajmuje się kancelaria notarialna? Główne obowiązki notariusza

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym można załatwić wiele rozmaitych spraw – pracownicy kancelarii notarialnej zajmują się między innymi sporządzaniem intercyz, regulowaniem spraw spadkowych oraz poświadczeniem autentyczności dokumentów.

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Notariusz to jeden z zawodów zaufania publicznego, do którego wykonywania uprawnione są osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze – warto pamiętać o tym, że do wykonywanie zawodu notariusza, oprócz ukończenia odpowiednich studiów, koniecznym okaże się także uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu aplikacyjnego.

Do głównych obowiązków notariusza można zaliczyć między innymi przygotowywanie i odczytywanie aktów notarialnych takich jak umowy sprzedaży czy darowizny. Dodatkowo prawnicy zatrudnieni w kancelarii notarialnej zajmują się potwierdzaniem autentyczności dokumentów, oprócz tego odpowiadają także za sporządzanie różnego rodzaju pełnomocnictw. W agencji notarialnej przeprowadzane są również czynności związane z postępowaniem spadkowym – warto pamiętać o tym, że na pracownikach notariatu spoczywa obowiązek potwierdzenia autentyczności i zgodności testamentu.

Jakie sprawy załatwia się w kancelarii notarialnej?

Notariusz to prawnik, do którego powinny zgłosić się między innymi osoby noszące się z zamiarem kupna lub sprzedaży nieruchomości – warto pamiętać o tym, że podczas zakupu lub sprzedaży domu, działki czy mieszkania koniecznym okaże się podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

Kancelarie notarialne odpowiedzialne są także za przygotowanie intercyz, czyli umów majątkowych zawieranych pomiędzy przyszłymi lub obecnymi współmałżonkami. Warto pamiętać o tym, że sporządzenie dokumentu określającego zasady rozdzielności majątkowej wymaga obecności notariusza – przygotowanie aktu tego typu w obecności upoważnionego urzędnika stanowi gwarancję prawomocności dokumentu.

Opłaty u notariusza – o czym pamiętać?

Opłaty związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza regulowane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – opłata pobierana przez kancelarie prawne znana jest jako taksa notarialna. Warto pamiętać o tym, że koszty danego postępowania uzależnione są między innymi od rodzaju wykonywanej czynności, na wysokość opłaty notarialnej ma także wpływ wartość danego przedmiotu.

Nie można zapominać o tym, że na koszty związane z pracą notariusza składają się także opłaty podatkowe oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl