Na czym polega echo serca płodu?

Na czym polega echo serca płodu?

Diagnostyka prenatalna to niezwykle istotna kwestia. Wykonywanie określonych badań pozwala odpowiednio wcześnie wykryć różnego rodzaju zaburzenia u nienarodzonego dziecka. To z kolei daje możliwość skutecznego leczenia zaburzeń na etapie ciąży lub bezpośrednio po urodzeniu. Jednym z najważniejszych badań prenatalnych jest echo serca płodu.

W jakim celu wykonuje się echo serca płodu (echokardiografię?)

Echo serca płodu (echokardiografia) stanowi jedno z najbardziej podstawowych badań prenatalnych. Najczęściej wykonuje się je w okolicach 30 tygodnia ciąży. Takie badanie można również wykonać wcześniej, ponieważ pełna analiza narządów wewnętrznych jest możliwa już w piątym miesiącu ciąży. Echokardiografia to badanie, które umożliwia wykrycie zaburzeń związanych z pracą serca u nienarodzonego dziecka. Najczęściej są to zaburzenia krążenia lub nieprawidłowości wynikające z wad anatomicznych serca.

Dlaczego warto wykonać takie badanie?

Zdecydowana większość kobiet zdaje sobie sprawę ze znaczenia diagnostyki prenatalnej. Wykonywanie takich badań jak echo serca płodu pozwala na skuteczne diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości występujących u nienarodzonego dziecka. Odpowiednia diagnoza we wczesnym etapie ciąży pozwala natomiast skutecznie reagować.W przypadku wykrycia zaburzeń pracy serca u dziecka można podjąć leczenie już w trakcie ciąży lub bezpośrednio po urodzeniu, co niejednokrotnie może uratować życie noworodka.

Jakie wady można wykryć dzięki echokardiografii?

Zaburzenia układu krążenia u nienarodzonych dzieci są bardzo częstym zjawiskiem, dlatego tak ważne jest wykonywanie echokardiografii. Najczęściej zaburzenia układu krążenia dotyczą wad anatomicznych serca, takich jak: dysplazja lewego i prawego serca, przełożenie dużych naczyń, wady zastawek, czy wspólny kanał przedsionkowo-komorowy.Większość zaburzeń można wyleczyć już w okresie prenatalnym. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, odpowiednia diagnoza we wczesnym etapie pozwala na podjęcie leczenia praktycznie od razu po urodzeniu dziecka.