Przekształcenie działalności leczniczej – garść cennych porad

Przekształcenie działalności leczniczej z praktyki zawodowej na podmiot leczniczy to procedura, która umożliwia rozwój prowadzonej przez lekarza działalności. W tym bowiem wypadku możliwe staje się zatrudnianie na umowę o pracę innych specjalistów w celu udzielania przez nich świadczeń.

Jakie korzyści płyną z tego rodzaju przekształcenia?

Jak wspomniano powyżej, przekształcenie jednoosobowej praktyki lekarskiej w podmiot umożliwia zatrudnianie innych lekarzy. Mogą to być umowy o pracę lub też umowy w formie zleceń.

O czym należy pamiętać, planując tego rodzaju przekształcenie?

W pierwszej kolejności należy określić formę prawną przyszłego podmiotu leczniczego. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka cywilna lub spółka partnerska. W zależności od wybranej formy działalności konieczna jest rejestracja podmiotu w KRS lub CEIDG.

Jakie inne formalności muszą być dopełnione?

Każdy podmiot medyczny musi uzyskać numer REGON, a także mieć podpisaną umowę dotyczącą polisy OC. Warto dodać, że prowadzenie działalności może odbywać się jedynie w obiektach, które spełniają określone wytyczne dotyczące kwestii sanitarnych czy budowlanych. Wymagania te określone zostały z rozporządzeniu wydanym przez Ministra Zdrowia. Konieczne jest również wyznaczenie kierownika podmiotu leczniczego. Musi on wypełniać prawa i obowiązki podmiotu leczniczego, które określone zostały w ustawie o działalności leczniczej. Kwestie związane ze sposobem oraz warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych mogą i powinny być wpisane do regulaminu danego podmiotu leczniczego. Nie wolno również pomijać wpisu do rejestru podmiotów leczniczych, który prowadzony jest przez wojewodę.

Czy warto korzystać z pomocy kancelarii prawnej podczas przekształcania działalności leczniczej?

Przekształcenie działalności leczniczej to proces wieloetapowy, który może przysporzyć nieco problemów. Z tego powodu warto korzystać z fachowej pomocy, która świadczona jest przez kancelarie prawne. Pełna oferta świadczonych w tym zakresie usług dostępna jest między innymi na stronie https://derekflak.pl.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://derekflak.pl/przeksztalcenia-dzialalnosci-leczniczej/