Czym są spółki kapitałowe?

Wraz z rozwojem firmy, przedsiębiorcy rozważają zmianę formy prowadzenia działalności. Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę kapitałową, co wiąże się z kilkoma istotnymi zaletami.

Spółki kapitałowe, czyli co?

Spółki kapitałowe to spółki prawa handlowego, których działalność opiera się na zgromadzonym kapitale. Posiadają osobowość prawną, a ich skład osobowy jest zmienny. Reprezentacja spółek kapitałowych oraz prowadzenie spraw spółek należy do organów spółki. Majątek wspólników jest oddzielony od majątku spółki, wobec czego nie odpowiadają oni za jej zobowiązania.

Kodeks spółek handlowych wyróżnia trzy spółki prawa handlowego, mianowicie: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną. Gdy jednoosobowi przedsiębiorcy chcą zmienić formę prowadzenia firmy, często decydują się na Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Zalety spółek kapitałowych

Jak wyżej wspomniano, spółki kapitałowe prawa handlowego posiadają osobowość prawną. W praktyce oznacza ro, że są samodzielnymi podmiotami prawa cywilnego i posiadają własny, odrębny majątek. W związku z tym odpowiedzialność majątkowa wspólników spółki ogranicza się do wniesionego do niej kapitału.

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, wspólnicy nie odpowiadają wobec wierzycieli swoim majątkiem osobistym. Zaletą przekształcenia w spółkę kapitałową jest również możliwość ograniczenia kosztów firmowych związanych z ZUS.

Jak założyć spółkę?

Spółki kapitałowe podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Początkowo przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej może wydawać się skomplikowane, w związku z czym wiele osób korzysta w tym zakresie z pomocy prawnej.

W ten sposób przedsiębiorca ma możliwość zapoznać się dokładnie z przepisami prawa spółek handlowych oraz świadomie oszacować wady i zalety związanie z przekształceniem firmy. Spółka kapitałowa powstaje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.