Znaczenie oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach

Znaczenie oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach

Czasem w budynkach, takich jak szkoła, biblioteka, szpital, biurowiec, dochodzi do niecodziennych sytuacji. Wśród najczęstszych zdarzeń występują alarm przeciwpożarowy i awaria w dostawie prądu. W takich przypadkach ogromne znaczenie ma oświetlenie ewakuacyjne, które może uratować nie tylko ludzkie zdrowie, ale i życie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Gdy już dojdzie do nagłej sytuacji i ludzie zaczną w popłochu opuszczać budynek, lampy ewakuacyjne na pewno pomogą im się z niego wydostać w krótkim przedziale czasowym.

Lampa ewakuacyjna w formie prostokątnego lub kwadratowego, podświetlonego znaku niesie ze sobą krótką i ważną informację – w którą stronę kierować się, aby w bezpieczny sposób opuścić pomieszczenie.

Ewakuacyjne oświetlenie emitujące energię przez co najmniej dwie godziny gwarantuje sprawne przemieszczanie się ludzi na zewnątrz budynku, bieżącą przepustowość w korytarzach oraz minimalizuje wybuch paniki.

Lampy ewakuacyjne, a przepisy

Stosowanie się do przepisów wpływa na poziom bezpieczeństwa w różnego rodzaju obiektach, a znaczenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wzrasta. Po pierwsze powinno ono posiadać certyfikat CNBOP.

Stara instalacja elektryczna powinna być wymieniona, a jeśli jest to niemożliwe, przynajmniej dostosowana do aktualnie panujących zasad w polskim prawie.

Warto nadmienić, że Lampa ewakuacyjna wpływa nie tylko na niezawodność procesu ewakuacji, ale także pozwala na szybką identyfikację sprzętu przeciwpożarowego (w razie, gdy w środku budynku dojdzie do zlokalizowania źródła ognia).